Video ukážky

Pozrite si prezentovanie úspechov spoločnosti Aquapol

Zakladateľ a objaviteľ tejto technológie odkrývaja princípy fungovania pristroja Aquapol a ukazujr možnosti jeho aplikácie v praxi.

AQUAPOL je podnikanie s inovatívnym spôsobom na vysušovanie muriva, ktoré založil v roku 1985 Ing. Wilhelm Mohorn v Rakúsku

Škody spôsobené vlhkosťou

Aquapol – Inteligentná technológia

Aquapol – suché pivnice

Poškodenie stien vlhkosťou