Aquapol

Aquapol

Zodpovedané otázky užívateľov Aquapol a citácie z referencií systému

Máte otázky? Potrebujete poradiť s vhodným riešením? Neváhajte a kontaktujte nás a my Vám radi poradíme a odporučíme to najvhodnejšie riešenie.

Ako je na tom Aquapol cenovo oproti podobným systémom?

Pred výberom tohto výrobku boli ešte urobené kalkulácie od iných firiem ako WIGOPOL a HYDROPOL, ale cenovo najlacnejšia bola táto ponuka. Budem ale aj informovať o inom zariadení podobného typu, ktorý si nechal namontovať kolega z práce, ale cena jeho výrobku bola vyššia o 90%. Pripravím si všetky materiály a merania a tiež zbierajam informácie od iných užívateľov. Všetko vám potom pošlem ako svoju dobrú skúsenosť. Varga, Veľké Úľany.

Inštalácia a používanie Aquapol systému

Dostali sme odovzdaný checklist, sprievodné opatrenie, kde bolo zaškrtnuté čo je nutné urobiť z našej strany. V našom prípade to bol iba bod: nad úrovňou zeme odstrániť poškodenú omietku až o hrúbku steny nad hranicu vlhkosti, aplikovať omietkový systém Rosana RS 2 v období 6 – 12 mesiacov. Tiež bol odovzdaný Info servis firmy Aquapol, kde sú rady a body:Príčiny zavlhčenia muriva, výmena omietok, magnetofyzikální vysušovacie proces, rušivé faktory, príklady použitia.

Potom technik vykonal merania:vlhkosť vzduch vonku a vo vnútri, teplota vzduchu vonku a vo vnútri, vlhkosť muriva a výška odberu vzorky. Zariadenie bolo namontované a montáž s meraním trvali približne 2,5 hodiny. Ďalšie odbery a meranie technikom bolo po asi 6 mesiacoch. V spálni namerané hodnoty klesli mierne, v druhej miestnosti klesla výška vlhkosti asi o 30 cm. Varga, Zemné.

Aquapol je vraj podvod

Nie je to pravda! Medzi bežne používané priame metódy sanácie muriva patria metódy elektrofyzikálne, a to elektroosmotické a magnetokinetické. Kapilárnu vlhkosť späť do podzákladia možno stiahnuť vytvorením elektrokinetického poľa. Sily medzi molekulami vody a stavebným materiálom ovplyvňujú magnetokinetické prístroje. Na trhu ich možno kúpiť viac, napríklad Aquapol, Rondon, Elophil, Hydromat, Hydropol, Aquastop, Wigipol. Ich použitie môže priniesť zlepšenie stavu zavlhnutých konštrukcií. Časopis o stavebníctve ASB.

Odstráni Aquapol vlhkosť aj z pivníc?

Tak isto nie som obhajcom firmy, ani im nebudem robiť reklamu, iba chcem vyjadriť svoj názor a skúsenosti rovnako ako v minulosti, keď sa na mňa obracali záujemcovia o inštalovanie prístroja, ktorým som ukázal dom. A to preto, aby se mohli presvedčiť na vlastné oči, že vlhkosť a zápach stuchliny z pivníc zmizol. Prístroj mám nainštalovaný od roku 2000 a aj ja som zbieral informácie, keď som hľadal doporučenia u predchodcov, ktorí už mali prístroj namontovaný. doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD..

Ako prebieha zavedenie systému?

Po poslanií žiadosti o vykonanie bezplatného prieskumu som bol kontaktovaný, že bude vykonaný prieskum v rozmedzí 2 mesiacov (pretože majú vyťažených technikov). Potom prišiel na Vianoce ospravedlňujúci list, kde bolo ospravedlnenie za meškanie a termín návštevy zástupcom firmy (január-február 2016). Cez prieskum a cenovú ponuku až po montáž to bolo asi 3 měsíce. Po konzultácii so zástupcom firmy, som podpísal zmluvu, lebo som bol rozhodnutý o kúpe výrobku, ale rozhodujúca bola cena. Tá bola lacnejšia o 50% než u iných firiem. Po podpísaní bola dohodnutá montáž do 2 mesiacov. Technik nás navštívil 6.2.2016. Wolt, Zvolen.

Vlhne starý dom, kde nebývame často.

Tiež patrím medzi zákazníkov firmy AQUAPOL a rada by som sa podelila o svoje skúsenosti s touto firmou aj rovnomenným systémom vysúšanie muriva. Vlastníme rekreačný domček, ktorý je viac než 110 rokov starý a tomu tiež zodpovedajú stavebno-technické parametre. Dom nie je podpivničený, nemá žiadnu izoláciu a ako stavebný materiál bol použitý takmer výhradne kameň (pieskovec). Hoci v dome trvale nebývame dalo sa aj tak pri občasných návštevách pozorovať, že sa niečo deje, vzduch sa začal prečisťovať, zatuchlina mizla. Po treťom meraní sa hodnoty vlhkosti rovnali hodnotám suchého muriva. Po druhom meraní sme podľa rady technika vykonali osekanie zasolených vnútorných omietok a v júni 2005 sme začali nahadzovať sanačné omietky. Dnes je dom úplne suchý a môžem konštatovať, že my aj naši priatelia sa v ňom cítime dobre, a že firma AQUAPOL dodržala všetky zmluvné podmienky, a tí čo neverili sú prekvapení, že AQUAPOL funguje.Wotkeová, Brno.

Aké sú garancie, ak u mňa Aquapol nefunguje?

Ing. Aloisa Peterka, predseda družstva uzatváral s našou spoločnosťou zmluvu o dielo. V suterénnych priestoroch, ktoré boli predmetom sanácie došlo k čiastočnej redukcii vlhkosti. V jednom z meracích miest sa vlhkosť skutočne odstrániť nepodarilo a preto sme pristúpili na návrh zákazníka – teda na odstúpenie od zmluvy a vrátenie väčšiny investovaných prostriedkov. Firma AQUAPOL garantuje v prípade neúspešného vysušenie muriva vrátenie peňazí a tiež tak robí. Naším cieľom je vždy predovšetkým spokojný zákazník a suché murivo, čo sa nám v drvivej väčšine prípadov darí. V SR máme viac ako 1300 spokojných zákazníkov, ktorým sme vysušili ich objekty. V celej Európe je nainštalovaných už viac ako 34.000 zariadení AQUAPOL.AQUAPOL spol. s r.o., D. Havlíček, konateľ spoločnosti.

Používajú aj vaši zamestnanci systém Aquapol?

Som už niekoľko rokov spokojným zákazníkom AQUAPOL (prístroj AQUAPOL mám umiestnený v mojom pamiatkovo chránenom dome) a môžem potvrdiť jeho účinnosť. Takisto som dlhoročným spolupracovníkom firmy AQUAPOL spol. s r. o. Moja spolupráca s AQUAPOL začala v roku 1995, kedy som sa zúčastnil školenia obchodných zástupcov. Od tej doby som absolvoval veľkú rad úspešných rokovaní so zákazníkmi a spätnou väzbou mám potvrdené, že absolútna väčšina “mojich zákazníkov” je so systémom AQUAPOL spokojná. Veľmi ma prekvapuje, Za dobu svojej praxe som už navštívil desiatky objektov, ktoré boli sanované dnes už klasickými technológiami a napriek tomu sa očakávaný výsledok – suché murivo – nedostavil. Napriek tomu by som si netrúfol tieto technológie označiť za nefunkčné. V niektorých prípadoch je možné, že nebola dodržaná technologická disciplína, niekde nebola zvolená technológia vzhľadom na zloženie muriva vhodná a v mnohých prípadoch neboli iba odstránené ďalšie druhy vlhkosťou, napr. odstrekujúca voda v oblasti sokla, zatekanie dažďovej vody do muriva parapetnými plechmi, hygroskopické omietky, kondenzácie vodných pár na stenách v interiéroch atď.Vodseďálek, Kutná Hora.

Bude Aquapol fungovať, ak je vysoká spodná voda?

13 rokov mám od AQUAPOL ich zariadenia GF 150. Môžem povedať, že k plnej mojej spokojnosti po celú dobu vysušuje náš rodinný dom. Dom sa nachádza v nive Jizery asi 300m od jej toku. To teda znamená, že spodná voda je v hĺbke cca 4 m. Pôdy sú tu veľmi ťažké – naplaveniny. Dom je z roku 1931 a bol izolovaný 1 vrstvou pieskovanej lepenky. Po toľkých rokoch si dokážete asi predstaviť ako je v dnešnej dobe “účinná”. Vlhklost vystupovala do výšky asi 5O – 70 cm nad túto izoláciu. Po 1,5 roka po nainštalovaní bol celý dom vysušený a my sme bez dodatočných úprav mohli dom z vonku tepelne zaizolovať 6 cm polystyrénom, omietnuť a zvnútra urobiť všade na existujúcich omietkach, ktoré sme len očistili od maľby, nové štuky. Tieto úpravy sa vykonali pred 5 rokmi. Všetko je v súčasnej dobe v poriadku. Dom vyzerá ako novostavba. Jeho fotku prikladám. Jednu perličku: po nainštalovaní do 3/4 hodiny opadala poškodená omietka v pivnici (stratila vodu, ktorá ju držala pohromade), z ktorej sa ešte dnes drobí suchý tehlový prášok)Ing. Jiří Šturma , Josefův Důl. Mladá Boleslav.

Akú vlhkosť odstráni Aquapol systém?

Už po 6 týždňoch od inštalácie sme mali pocit, že v dome nie je toľko cítiť zatuchlina. Po pol roku bol jeden profil (s vyššou vhlkosťou, ale nižšou salinitou) takmer suchý, po 14 mesiacoch (október 2006) boli namerané koncentrácie na oboch miestach pod 1%. Nasledovalo odstránenie zasolených a poškodených omietok, ako omietky, tak i murivo pod ním, bolo úplne suché. Vďaka teplému koncu roka som stihol čiastočne nahodiť sanačné omietky a na miesta najviac zaťažená salinitou pripevniť rákosovú rohož. 17 mesiacov po inštalácii mám navyše pocit (tu ide len o pocit, nepodložený meraním), že sa markantne znížila vlhkosť v pivnici, na ktorý sa samozrejme garancie vôbec nevzťahovala. So zariadením som veľmi spokojný, firma splnila, čo sľúbila. Je však potrebné zdôrazniť, že Aquapol odstraňuje iba vzlínajúca vlhkosť – na jednej stene mám zvyšky plesne, ktorá je spôsobená kondenzačnou vlhkosťou (horšie vetranie a nižšia teplota stien v chladnejšej časti roka, keď objekt nie je využívaný), ale tu nepomôže (okrem SAVA) asi nič, ak človek nemôže objekt celoročne vykurovať alebo nechce / nemôže mať cez zimu pootvorené okno (mám na pozemku kuny). Ing. Tomáš Tomšej, Plzeň.

Aquapol bude účinný aj v prípade kamenného domu?

Som vlastníkom sušiaceho zariadenia Aquapool už viac ako desať rokov. V tej dobe som začal opravovať starý dom v pohraničí, samozrejme postavený z kameňa, v mojom prípade čadič. Objekt je vlhký, zasolený, bez základových izolácií – radšej zapáliť, no bohužiaľ mokrý dom nehorí. Veľmi dlho som sa venoval tomu, ako dom vysušit.Po pomerne dlhom štúdiu ponúkaných možností vysúšanie od rôznych renomovaných firiem som zakúpil zariadenie Aquapool. Pracovníci firmy vyhlásili, že vysušiť takto zavlhčenia objekt sa pokúsia, ale že to bude veľký oriešok.

Po namontovaní zariadenia sa počas asi 3-4 týždňov najprv stratil ten hnusný zatuchnutý vzduch, ako v dlho nevetranej pivnici.V mojom prípade s ohľadom k naozaj značnému zavlhčenia muriva trvalo vysúšanie necelé dva roky. Počas rekonštrukcie domu som odstránil takmer všetky vnútorné omietky na prízemí a nechal dom dýchat. Asi po jednom roku som tieto priestory obtiahol drevenými palubovkami. Všetci susedia znalí veci a miestnych pomerov mi prognostikovali, že do roka a do dňa všetky dosky vyhádžem lopatou – pre ich totálne zhnitie a splesnivenie. Miestnosti mám obložené asi desať rokov, obklady nejaví sebamenšie známky napučania, hnitia, plesne či iných poškodení. V dome mám príjemný čerstvý vzduch. Prehlasujem, že dom mám suchý a so zariadením Aquapool som spokojný.

Na otázku, či je onen záhadný prístroj na vysúšanie čistým šarlatánstvom, alebo z hľadiska základných fyzikálnych princípov úplným nezmyslom, tak ako sa tiež už niekoľkokrát riešilo v televíznych reláciách za prítomnosti a odôvodnení rôznych odborníkov odpovedám s absolútnym uspokojením nad tým, že dom mám suchý a že je mi celkom jedno, či vysvetlenie funkcie činnosti a účinnosti zariadení má logické a vedecké vysvetlenie alebo nie. Záverom vyhlasujem, že nie som plateným propagátorom systému vysúšania od firmy Aquapool a že touto cestou nerobím nikomu a ničomu reklamu, ale len popisujem fakty a moje skúsenosti. Ing.Miroslav Bašta, Karlovarsko.

Je potrebné použiť sanačnú omietku?

Úžasný stav po aplikácii Aquapolu (ktorého princípu teda vôbec nerozumiem, resp. nemôžem pochopiť, aj keď depolarizácie mi ako chemikovi tiež niečo hovorí), je taký, že omietka zvonku zjavne nevlhne a už vôbec neodpadáva, (len v spoji, ktorým telekomunikácie zavádzali do domu kábel telefónu) a vnútri plesne zmizli. Náznaky slabej vonkajšej vlhkosti sú zrejme spôsobené mojou chybou, že pri oprave omietky som dopustil, aby firma použila normálnu omietku, nie sanačnú a tu sa prejavuje zrejme hygrospický efekt nasávania vonkajšej vlhkosti prítomnou soľou v murive. Svatopluk Kvaizar, Nové Město nad Metují.

aquapol